thun 2 da F4099
Mã sản phẩm: S000024
Đăng ngày 23-02-2017 03:36:09 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly, mặc dù trong cách gọi không nhắc tới sợi Poly

Thun 2 da F4064
Mã sản phẩm: Thun 2 da F4064
Đăng ngày 23-02-2017 03:33:37 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly, mặc dù trong cách gọi không nhắc tới sợi Poly

Thun 2 da F4018
Mã sản phẩm: F4018
Đăng ngày 23-02-2017 03:31:23 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly, mặc dù trong cách gọi không nhắc tới sợi Poly

Thun 2 da F4024
Mã sản phẩm: F4024
Đăng ngày 23-02-2017 03:30:19 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly, mặc dù trong cách gọi không nhắc tới sợi Poly

Thun 2 da F4025
Mã sản phẩm: F4025
Đăng ngày 23-02-2017 03:28:49 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly.

Thun 2 da F4034
Mã sản phẩm: F4034
Đăng ngày 23-02-2017 03:14:52 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly.

Thun 2 da F4051
Mã sản phẩm: F4051
Đăng ngày 23-02-2017 03:13:12 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly.

Thun 2 da F4059
Mã sản phẩm: F4059
Đăng ngày 23-02-2017 02:40:04 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly, mặc dù trong cách gọi không nhắc tới sợi Poly

Thun 2 da F4065
Mã sản phẩm: S000016
Đăng ngày 23-02-2017 02:26:09 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly, mặc dù trong cách gọi không nhắc tới sợi Poly

Thun 2 da F4069
Mã sản phẩm: F4069
Đăng ngày 23-02-2017 02:23:35 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly, mặc dù trong cách gọi không nhắc tới sợi Poly

Thun 2 da F4071
Mã sản phẩm: F4071
Đăng ngày 23-02-2017 02:07:19 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly, mặc dù trong cách gọi không nhắc tới sợi Poly

Thun 2 da F4079
Mã sản phẩm: F4079
Đăng ngày 23-02-2017 01:32:25 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly, mặc dù trong cách gọi không nhắc tới sợi Poly

Thun 2 da S5000
Mã sản phẩm: S5000
Đăng ngày 23-02-2017 11:43:00 AM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly.

Thun 2 da F4144
Mã sản phẩm: F4144
Đăng ngày 26-05-2015 09:15:22 AM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly.

Thun 2 da F4130
Mã sản phẩm: F4130
Đăng ngày 26-05-2015 09:11:57 AM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly.

Thun 2 da F4115
Mã sản phẩm: S000004
Đăng ngày 23-05-2015 02:44:49 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly.

Thun 2 da F4094
Mã sản phẩm: F4094
Đăng ngày 23-05-2015 02:38:34 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly.

Thun 2 da F4090
Mã sản phẩm: F4090
Đăng ngày 23-05-2015 02:18:54 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly, mặc dù trong cách gọi không nhắc tới sợi Poly

thun 2 da F4085
Mã sản phẩm: F4085
Đăng ngày 23-05-2015 01:45:21 PM
Giá bán: Liên hệ

Thực ra, tên gọi đúng theo cách dệt và chất liệu thì Thun 2 da phải được gọi là Cotton back. Nghĩa là bên trong hay mặt sau là Cotton và mặt trước là Poly, mặc dù trong cách gọi không nhắc tới sợi Poly

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây