Cotton 4 chiều (xanh ngọc 693)
Mã sản phẩm: xanh ngọc 693
Đăng ngày 13-03-2017 12:40:09 AM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (xanh đen 660)
Mã sản phẩm: xanh đen 660
Đăng ngày 13-03-2017 12:38:29 AM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (xanh bơ 7776)
Mã sản phẩm: xanh bơ 7776
Đăng ngày 13-03-2017 12:22:04 AM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (vàng cúc 692)
Mã sản phẩm: vàng cúc 692
Đăng ngày 13-03-2017 12:17:45 AM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra. mang về. tẩy qua , họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (trắng 694)
Mã sản phẩm: trắng 694
Đăng ngày 13-03-2017 12:14:28 AM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (xám milan)
Mã sản phẩm: xám milan
Đăng ngày 13-03-2017 12:12:52 AM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (đỏ 639)
Mã sản phẩm: đỏ 639
Đăng ngày 13-03-2017 12:10:32 AM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (cốm 585)
Mã sản phẩm: cốm 585
Đăng ngày 12-03-2017 11:30:06 PM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (xanh ngọc 263)
Mã sản phẩm: xanh ngọc 263
Đăng ngày 12-03-2017 11:22:36 PM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (xanh ngọc 146)
Mã sản phẩm: xanh ngọc 146
Đăng ngày 12-03-2017 11:19:09 PM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (vàng 438)
Mã sản phẩm: vàng 438
Đăng ngày 12-03-2017 11:16:01 PM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra. mang về. tẩy qua , họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo.

Cotton 4 chiều (vàng 178)
Mã sản phẩm: vàng 178
Đăng ngày 12-03-2017 11:09:30 PM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra. mang về. tẩy qua , họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo.

Cotton 4 chiều (vàng 147)
Mã sản phẩm: vàng 147
Đăng ngày 12-03-2017 11:07:46 PM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (vàng 141)
Mã sản phẩm: S000081
Đăng ngày 12-03-2017 10:54:55 PM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (trắng 384)
Mã sản phẩm: trắng 384
Đăng ngày 12-03-2017 10:39:32 PM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (tím 222)
Mã sản phẩm: tím 222
Đăng ngày 12-03-2017 10:32:08 PM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (thiên thanh 144)
Mã sản phẩm: thiên thanh 144
Đăng ngày 12-03-2017 10:13:44 PM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (sen 142)
Mã sản phẩm: sen 142
Đăng ngày 12-03-2017 10:10:18 PM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (mận 600)
Mã sản phẩm: mận 600
Đăng ngày 12-03-2017 10:07:32 PM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Cotton 4 chiều (hồng phấn 140)
Mã sản phẩm: hồng phấn 140
Đăng ngày 12-03-2017 10:05:53 PM
Giá bán: Liên hệ

Vải cotton xuất phát chính từ vải sợi bông. Khi người ta biết trồng cây bông, đợi cho quả bông chín nó bung ra, và họ đi thu lại những sợi bông thô ở trong quả bông đã nứt ra, mang về tẩy qua, họ đem xe thành sợi và từng cuộn sợi bông để dệt quần áo

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây